Basis

 

FILOSOFIE

 

De basis van hoe we naar kinderen kijken gebeurt vanuit een holistische benadering.
Een kind is een geheel: lichaam en geest. Het één kan niet zonder het ander, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij geloven dat een kind dat zich emotioneel goed voelt, in een warme omgeving, zich optimaal kan ontplooien. Dat vormt de rode draad door de vijf pijlers die we voorop hebben gesteld.
Naast deze vijf pijlers garandeert ons zorgbeleid dat het sociaal-emotionele een cruciale plek krijgt binnen het schoolgebeuren. Dit met steun van een Bachelorproef Gezinswetenschappen. Vanaf het onthaalklasje geven we de hand aan elk kind en nemen ze mee op een boeiende reis.
Ons team staat tussen de leerlingen. Want kinderen vormen een volwaardige partner in onze samenleving!

 

 

PIJLERS

 

KENNIS
De essentie. De reden van het bestaan van onderwijs.
Een kind is nieuwsgierig, wil leren, opnemen, groeien.
We brengen hen de kennis bij die zij nodig hebben in deze fase van hun leven, met alle mogelijkheden en middelen die hen intrinsiek en extrinsiek ten volle helpen te ontwikkelen. Daarin speelt de leerkracht een zeer belangrijke rol. Een leerkracht is niet enkel iemand die leerstof aanbrengt, meer nog beschouwen we een leerkracht als een mentor, als begeleider.

Leerdoelen:
Binnen het onderwijs heb je per jaar specifieke doelen die behaald moeten worden. Deze leerplandoelen fungeren als leidraad. Elk net heeft zijn eigen doelen waarop ze verwachten dat hun onderwijsinstellingen zich op baseren. Wij zullen ons baseren op de leerplandoelen van het OVSG. Deze zijn oorspronkelijk uitgeschreven voor gemeentelijk en provinciaal onderwijs, maar worden vaak gebruikt voor scholen die een bepaalde methodiek willen gebruiken. Kinderen die hun loopbaan bij ons eindigen, kunnen moeiteloos doorstromen naar het secundair onderwijs.

Klas- en schoolprojecten:
Naast de lesmomenten plannen we ook verschillende vormen van projecten om leerstof te verwerken, te versterken en te evalueren. Elke week zullen er momenten ingepland worden om klasprojecten op te zetten. Dat kan gaan over tuin onderhouden, ontdekkingsreizen, kunst realiseren, noem maar op. Thema’s brengen ze zelf aan, begeleid door de leerkracht. Het gaat over meer dan het thema. Ze leren andere vaardigheden, zoals organiseren, samenwerken, leiderschap, … Ook klasoverschrijdende projecten zullen aan bod komen. Deze zullen worden aangebracht vanuit de kinderraad, of rond een globaal thema draaien. Deze vorm biedt extra dimensie aan het samenwerken, over de klassen heen.

 

KUNST & CREATIVITEIT

Kunst en creativiteit zijn essentieel bij ons op school. Kunst en cultuur maken deel uit van het leven, het verruimt je geest. Het opent grenzen en is werelds.
Je kan het op alle mogelijke manieren ontdekken en beleven!

We zijn niet alleen denkers, maar ook doeners: Muziek, beeldende kunst, mode, audiosiueel, theater, … Creativiteit is een motor. Het helpt bovendien leerstof te visualiseren en te verwerken, vanuit talent en interesse. Daarnaast zijn ze een ideale uitlaatklep om gevoelens en emoties te uiten en ervaren, gebeurtenissen een plaats te geven. Tenslotte helpen ze kinderen grove en fijne motoriek te ontwikkelen en verfijnen. Creatief denken: Creatief denken vormt een meerwaarde in deze maatschappij. We helpen kinderen op weg om zelf te leren nadenken over bepaalde problematieken en thema’s. Ervaringsgericht en projectmatig werken helpt ons de kinderen te ondersteunen om planmatig aan het werk te gaan.

 

KWALITEIT

Niet alleen is kwalitatief onderwijs een streefdoel en een missie, het woord kwaliteit betekent veel meer. We volgen de leerdoelen van het OVSG. Dat betekent dat er ook controle zal zijn vanuit de overheid, of er wel wordt voldaan aan de normen. Deze maatstaf is naar de buitenwereld een meetinstrument. En voor ons een doel om onze kinderen de garantie te geven dat ze moeiteloos zullen kunnen doorstromen. Meten is voor ons een term die dubbel is, want hoe moet worden gemeten, wat zijn de normen, hoe interpreteren wij meten? En hoe verweven we kwaliteit dan in de dagelijkse werking? Om te beginnen: het team. Elk lid van het team is doordrongen van onze buurtschool. Zij zijn onze ambassadeurs, onze drijvende kracht. Ze zijn enthousiast, en dragen kinderen op handen. De liefde voor hun vak is geen vereiste, het is een vanzelfsprekendheid. En een team, dan spreken we over iedereen die zijn steentje bijdraagt in de hele school! Via het ervaringsgerichte en de projectthema’s hebben we een ideaal kanaal om kinderen in contact te brengen met experts. Een brood leren bakken bij de bakker. Naar het atelier van de schrijnwerker om vogelhuisjes te leren maken. Naar het ouderenhuis om het leven door de bril van een bejaarde te bekijken. Slechts een greep uit de ontelbare mogelijkheden die deze manier van werken zal creëren.

 

BEWEGING 

Dansen! Springen! Spelen! Kinderen zijn zo graag in beweging. En het is zo gezond voor geest en lichaam, het laat de zuurstof door je bloed stromen. Als je lichaam in beweging is, nemen je hersenen leerstof beter op. Zwemmen, turnen, dans: er is op die manier veel geleide beweging in het programma. Maar er is meer: stel u eens voor om de tafels te leren door spelletjes te spelen op de speelplaats met de hele klas? Balspelen die je helpen optrekken en aftellen… Vrije beweging is een must. Tijdens de pauzes zal er maximaal worden ingezet om iedereen te enthousiasmeren in beweging te blijven. Of na schooltijd nog snel samen een tikspelletje spelen? Een school, letterlijk in beweging!

 

ECOLOGIE

Deze pijler hoeft geen introductie. De wereldbevolking is zich bewust van het effect van onze manier van leven op het milieu en de natuur. Het kapitalisme legt een zeer hoge en essentiële kostprijs op. Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan dit thema? Hoe gaan we bewust met onze ecologische voetafdruk om? Het komt er op aan om de kinderen, onze toekomst, mee te helpen stil te staan bij deze thematiek. Fairtrade, biologische oorsprong van grondstoffen, duurzaam materiaal, hoe kunnen we ons engageren en het ons eigen maken? Bij de start van onze school zetten we dan ook onmiddellijk in op ons mobiliteitsplan. Samen met de fiets naar school, of te voet, is niet alleen gezond en in beweging zijn, maar zo kunnen we passanten stimuleren en aanzetten om hetzelfde te doen! Uitstappen gebeuren met het openbaar vervoer. Met een bushalte naar het bos op 10 meter van de deur, en met het station en de andere buslijnen 500 meter verder, is het dan ook logisch dat van dat aanbod gebruik wordt gemaakt. Gezonde voeding staat centraal. We willen ons optimaal focussen op fruit op school. Ook daarin kan je creatief zijn. Figuurtjes, salades, sappen, drogen, noem maar op! Ouders, hou je vast… De kinderen gaan jullie heel wat alternatieven en veranderingen voorschotelen!

 

 

BESLUIT

 

We delen het onvoorwaardelijk geloof in kinderen. Zij zijn onze inspiratie, onze kracht, onze toekomst.
We geloven in een verhaal zonder einde, dat eindeloos doorgaat en constant in verandering kan zijn, zolang er kinderen zijn.
Het is geloven om kinderen kracht en voeding te geven. Hen te helpen hun basis te vormen in volle vertrouwen, zodat zij optimaal verder kunnen timmeren aan hun boeiende tocht eens zij onze schoolpoorten definitief verlaten