Inschrijvingen

Je kan de school telefonisch bereiken op het nummer 02/4264641 of via mail naar info@buurtschooldewinde.be om een afspraak te maken om in te schrijven.


Je kan je kind inschrijven van maandag 7 mei tot en met woensdag 30 mei 2018. Zorg ervoor dat je je kind in deze periode zeker inschrijft in deze school. Doe je dat niet, dan vervalt het recht op inschrijving dat je kind heeft dankzij de aanmelding.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, breng je volgende documenten mee:
* Het bevestigingsdocument / toewijzingsbericht
* De kids-ID van je kind of een attest van gezinssamenstelling (controle domicilieadres kind)
* Je identiteitskaart
* Eventueel bewijs van schooltoelage (controle recht op voorrang 'indicator') en/of minstens diploma SO van de moeder (controle recht op voorrang 'niet-indicator'), enkel voor kinderen geboren in 2016, 2015 of kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan.

Schoolreglement

Open-klasmomenten